2008. évben elvégzett feladatok:

A Lukácsházi tározó projekt előkészítése során elkészíttettük a vízjogi létesítési engedélyezési-, területfelhasználási-, humuszelhelyezési terveket, valamint a talajvédelmi- és örökségvédelmi hatástanulmányt.
A meglévő közművezetékek kiváltására, ill. biztonságba helyezésére a szaktervezők elkészítették a szükséges dokumentációkat.
A vízjogi létesítési-, valamint építési engedélyeket beszereztük.
Elkészült a megvalósíthatósági tanulmány, az építéshez a kiviteli terv.
A támogatási szerződés megkötését követően az építéssel érintett területek vásárlása megtörtént. A szolgalmi hozzájárulások kifizetésre kerültek.
A tározó létesítéséhez kacsolódó cserjeirtási és fakitermelési munkákat, lőszer-mentesítési, valamint a régészeti próbafeltárásokat a vállalkozók elvégezték.
A tájékoztatás az előírásoknak megfelelő kommunikációs terv alapján történik.

2009. évben elvégzett feladatok:

Az előírt megelőző régészeti feltárások befejeződtek.
A független mérnöki és műszaki ellenőri feladatok ellátására a Megbízási Szerződés aláírásra került.
A tározó építésének elvégzésére a kivitelező kiválasztása közbeszerzési eljárás lefolytatásával megtörtént. A Vállalkozási Szerződés aláírására 2009. szeptember 2-án, majd az ünnepélyes alapkőletételre 2009. szeptember15-én került sor.
A kommunikációs tervben vállalt tevékenységek teljesítése folyamatosan történik.

A Vállalkozási Szerződés aláírását követő munkálatok:

1) Az árvízi tározó létesítményei:

Völgyzárógát: (Homogén anyagú földgát, mely a tározó töltése)

A völgyzárógát teljes nyomvonalán a termőföld eltávolítás megtörtént, a tervezett agyagék beépítése a völgyzárógát építésének helyén elkészült. A töltés építés az előtöltésekkel egyetemben elkezdődött.

Leeresztő műtárgy: (Vízszintszabályozós, bukóaknás, áteresz műtárgy, kezelőaknával. A műtárgy „hagyma alakú” csillapító medencében végződik.)

A tározó árvízi működtetését szabályozó zsilipes műtárgy építése a műtárgy munkagödrének a körülszádolásával várhatóan április hónapban megkezdhető. Az építéshez a felvonulási út megerősítése megtörtént.

Vészárapasztó: (A vészárapasztó a völgyzárógát jobboldali végében létesítendő füvesített földárapasztó.)

A vészárapasztó földmunkái a humuszterítés kivételével elkészültek. A küszöb és a csatlakozó rézsűk védelmére tervezett kőszórásos burkolat építése folyamatban van.

Ökológiai célú vizes élőhelyek: (Ökológiai célú vizes élőhelyek az anyagnyerőhelyek helyén kerülnek kialakításra,  mintegy 25 ha osztott vízfelülettel, 1,50-1,60 m vízmélységgel,”fészkelő szigetekkel”. A vizes élőhelyek vízfeltöltése, vízpótlása a Gyöngyös patakból történik.)

Az anyagnyerőhely területéről a termőföld nagy része eltávolításra került. Az anyagnyerőhely rekultivációjaként kialakítandó vizes élőhelyek köré részben elkészült a tavak töltése, valamint a tervezett depóniának egy része. Az elkészült töltésre a humuszt beépítették. Megépült továbbá a kialakítandó vizes élőhelyek vízellátását és vízszinttartását szabályozó zsilipes műtárgyak közül egy-egy darab.

Távmérő állomás és vízrajzi létesítmények: (A tározó vízállásának mérése és a tározóból kifolyó vízhozamok regisztrálása)

Építése várhatóan a nyár elején kezdődik.

2) Közművek építési munkái:

Az ivóvízvezeték kiváltása, 20kV-os légvezeték áthelyezése, optikai kábel védelembe helyezése megtörtént. A közúti csatlakozások kialakításának előmunkálatai elkészültek. A mezőgazdasági területeket megközelítése az építés idején folyamatosan biztosított.

Események:

A tervezett projekt bemutatására tájékoztató lakossági fórumot rendeztünk. (2008. március 4-én a Lukácsházi Művelődési Központban.)

A Lukácsházi árvíztározó kiemelt EU-s projekt támogatási szerződésének ünnepélyes aláírására 2008. augusztus 30-án került sor a szombathelyi Városházán megrendezett sajtótájékoztatón. A sajtótájékoztatón részt vett Kiss Péter miniszter úr, Dr. Ipkovich György polgármester úr, Horváth Jácint úr, a NYDRFÜ ügyvezető igazgatója, valamint Nádor István úr, a NYUDU-KÖVIZIG vezetője.
Miniszter úr beszélt az Európai Uniós fejlesztések fontosságáról, Horváth Jácint úr beszámolt a nyugat-dunántúli legfontosabb fejlesztésekről, a várható pályázati forrásokról. Polgármester úr a Lukácsházi árvíztározó építésének jelentőségét méltatta Szombathely és környéke szempontjából. Nádor István igazgató úr vetítettképes előadásban mutatta be a Nyugat-dunántúli Környezetvédelmi és Vízügyi Igazgatóság „Lukácsházi tározó” című kiemelt projektjét. Megköszönve a projekttel kapcsolatban eddig végzett munkát, Kiss Péter miniszter úr ünnepélyesen átadta Nádor István igazgató úrnak a projekt aláírt támogatási szerződését.

Az építési munka kivitelezését - közbeszerzési eljárás keretében - a Gyöngyös-menti Tározóépítő Konzorcium (Szabadics Közmű- és Mélyépítő Zrt., Hydrocomp Mélyépítő Kft., Meliorációs és Rekultivációs Kft.) nyerte el.
A Vállalkozási Szerződés aláírására 2009. szeptember 2-án, a Nyugat-dunántúli Környezetvédelmi és Vízügyi Igazgatóságon került sor.
A szerződést Nádor István vízügyi igazgató és Szabadics Zoltán elnök-vezérigazgató, a konzorcium megbízott vezetője írták alá.

Az Európai Unió finanszírozásában megvalósuló „Lukácsházi tározó projekt” nyitóünnepségére, ünnepélyes alapkő letételére 2009. szeptember 15-én került sor az épülő árvíztározó építési területén.

A Kőszeg és Lukácsháza között elterülő 145 hektáros árvízi tározó megépítésével megszűnik a Gyöngyös patakon és a Sorok-Perint mentén lévő településeken élő 25 ezer ember árvízi fenyegetettsége, s nem lesz szükség a több milliárdos helyreállítási munkákra sem. A 2,78 milliárd forintba kerülő Vas megyei fejlesztést a Nyugat-dunántúli Operatív Program finanszírozza.
A tározó alapkövét Kóthay László, a Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium vízügyi szakállamtitkára, Balogh József, a Nyugat-dunántúli Regionális Fejlesztési Tanács elnöke, Dr. Ipkovich György, Szombathely polgármestere és Nádor István, a Nyugat-dunántúli Környezetvédelmi és Vízügyi Igazgatóság igazgatója tette le.

Az 1965-ös árvíznél a megáradt Gyöngyös patak rendkívül nagy elöntéseket, károkat okozott a patak menti településeken (Lukácsháza, Gyöngyösfalu, Gencsapáti, Szombathely). Az árvíz után a vízügyi szakemberek javasolták, hogy Lukácsháza térségében épüljön árvíztározó, mely mentesíti a településeket az árvízi károktól.

Pénzhiány miatt a megvalósításra több mint 40 évet kellett várni. A Nyugat-dunántúli Környezetvédelmi és Vízügyi Igazgatóság 2008-ban sikeresen pályázott a Regionális Operatív Programban, és a Lukácsházi tározó építésére kiemelt projektként támogatási szerződést kötött. Az Európai Uniós támogatottságú projekt teljes költségvetése 2.780 millió Ft.

A megépülő tározó völgyzáró gátja 2408 m hosszú, a legnagyobb magassága 8,2 m. A töltésbe épülő zsilip árvízkor csak annyi vizet ereszt ki, amennyi a tározó alatti medrekben kiöntés nélkül levezethető. A tározó 5,2 millió m3 vizet tud betározni árvíz esetén, és 145 hektár területen tartja vissza a vizet.
A völgyzárógát építéséhez szükséges 390 ezer m3 föld helyben nyitott anyagnyerőhelyről kerül ki, melynek rekultiválása során 25 hektáros tó jön létre.
A tározó megépülésével a Gyöngyös-patak és Sorok-Perint mentén lévő települések árvízvédelme megoldódik. Megszűnnek a mintegy 25 ezer ember életét, anyagi eszközeit veszélyeztető árvízkárok. A beruházás megvalósítása lehetőséget ad további fejlesztésekre a mai árterületen, s kapcsolódik a Szombathely által előnyben részesített Perint revitalizációs programhoz, de tovább növelheti Kőszeg turisztikai vonzerejét is.